Huisbezoeken

Gelieve, indien mogelijke, de huisbezoeken vóór 10u aan te vragen.

Dringende huisbezoeken worden steeds uitgevoerd door de arts die beschikbaar is.


Werkverdeling

De telefoon wordt altijd beantwoord door één van de artsen of door een praktijkhulp.

U kan altijd doorverbonden worden met de arts die u wenst te spreken (indien aanwezig).

De vakanties zullen tijdig gemeld worden en één van beide artsen blijft steeds aan het werk.


Nuchtere bloednames

Indien u zich niet kan verplaatsen kunnen de bloednames ook aan huis gebeuren.

Voor bloednames is het handig dat u een ziekenfondsklevertje meebrengt.


Bellen voor resultaten

U spreekt samen met uw arts af wanneer u het best belt voor een uitslag.

Op die manier bent u steeds zeker dat uw arts aanwezig is en wordt de raadpleging het minst gestoord.


Attesten

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften en attesten worden bij voorkeur afgeleverd tijdens een raadpleging en slechts per uitzondering tussendoor.


Wratten

Wratten bevriezen doen we met stikstof. Dit is echter niet altijd voorradig.

Vermeld daarom bij het maken van uw afspraak dat het gaat om een bevriezing,

dan kunnen we u melden wanneer u het best hiervoor kan langskomen.