Wat is cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof. Uw lichaam gebruikt cholesterol om cellen, hormonen en gal te maken. Uw lichaam maakt cholesterol aan in de lever. Daarnaast neemt u cholesterol op uit de voeding.


Hoe ontstaat een hoog cholesterol?

Het cholesterolgehalte van uw bloed is veranderlijk. Het neemt bijvoorbeeld toe, als er veel verzadigd vet in uw voeding zit. Verzadigd vet zit vooral in room, boter, volle melkproducten, volvette kaas, vet vlees, koekjes, gebak en snacks.

Sommige mensen hebben aanleg voor een hoog cholesterol. Het lichaam maakt dan zelf te veel cholesterol aan. Hoe dat komt weten we niet. Uw cholesterol kan ook hoog zijn door een erfelijke stoornis in de vetstofwisseling. Dit komt bij 1 op de 450 mensen voor. In families met deze stoornis komen vaak al voor het 60e levensjaar hart- en vaatziekten voor.


Kan het kwaad? 

Een verhoogd cholesterol is geen ziekte en geeft op zich geen klachten. Maar als u jarenlang een verhoogd cholesterol heeft, kan cholesterol zich in de vaatwand ophopen. Uw bloedvaten worden daardoor nauwer en kunnen op den duur dicht gaan zitten. Dat kan klachten geven aan hart en vaten, bijvoorbeeld angina pectoris, een hartinfarct of een beroerte.


Er bestaat goed cholesterol (HDL-cholesterol) en slecht cholesterol (LDL-cholesterol). Het HDL-cholesterolgehalte van uw bloed mag hoog zijn, dat is juist goed voor uw vaten. Maar als het LDL-cholesterolgehalte hoog is kunnen uw bloedvaten verstopt raken en heeft u meer kans op hart- en vaatziekten.

Een verhoogd cholesterol is slechts één risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. De kans op hart- en vaatziekten wordt groter als er ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn, zoals roken, diabetes (suikerziekte) en hoge bloeddruk.


Wanneer wordt uw cholesterol gemeten? 

Wanneer er ook andere factoren zijn die uw kans op hart- en vaatziekten vergroten, is het verstandig uw cholesterolwaarden te laten meten. De cholesterolwaarden worden gemeten:

  • als u een hart- of vaatziekte heeft of klachten die daarop wijzen, zoals angina pectoris (pijn op de borst bij inspanning), een hartinfarct of een beroerte;
  • als u diabetes heeft;
  • bij een bloeddruk waarbij de bovendruk 140 mmHg of hoger is;
  • bij mannen boven de 50 jaar die roken en bij vrouwen boven de 55 jaar die roken;
  • bij overgewicht;
  • als u een ouder, broer of zus heeft die voor de leeftijd van 60 een hart- en vaatziekte had;
  • of als u een ouder, broer, zus of kind heeft die een sterk verhoogd cholesterol heeft of had.

Als uit al deze risicofactoren samen blijkt dat uw risico op hart- en vaatziekten echt verhoogd is, kan het zinvol zijn, naast het opvolgen van de adviezen, medicijnen te gebruiken om de kans op hart- en vaatziekten te verminderen.

Voor meer vragen, contacteer uw huisarts.