Wat is een antibioticum

Antibioticum betekent letterlijk: tegen het leven. Ze zijn erop gericht de levensfuncties van bacteriŽn te verstoren, door de groei van gevoelige bacteriŽn af te remmen zodat de patiŽnt de tijd krijgt om zijn afweer te organiseren en de bacteriŽn te elimineren.


Voor welke infecties dienen antibiotica?

Antibiotica werken alleen tegen infecties die veroorzaakt worden door bacteriŽn. Ze werken absoluut niet tegen virussen. De meeste bovenste luchtweginfecties (hoest, keelpijn, neusloop, sinusitis,...) zijn viraal. Hiervoor zijn dus geen antibiotica noodzakelijk.


Doen antibiotica mij sneller genezen?

Neen, antibiotica helpen ons alleen sneller genezen bij bacteriŽle infectie van inwendige organen (longen, hersenvliezen, hart, beenderen). In alle andere gevallen van bacteriŽle infectie is een snellere genezing niet of amper (enkele uren) aantoonbaar. Bij infecties veroorzaakt door virussen hebben antibiotica geen enkel effect.


Wat zijn de nevenwerkingen van antibiotica?

Zoals elk geneesmiddel hebben antibiotica ook ongewenste nevenwerkingen, bijvoorbeeld maagpijn, braakneiging, verlies van eetlust, smaakstoornissen en dergelijke.

Er kunnen ook specifieke nevenwerkingen van antibiotica voorkomen, bijvoorbeeld diarree, infecties van gisten in de mond of bij vrouwen in de vagina. Dit wordt vooral veroorzaakt door de eliminatie van onze lichaamseigen bacteriŽn.

Ook bij antibiotica kunnen ernstige allergische reacties optreden. Meld deze steeds aan je arts.


Wat is antibioticaresistentie?

Antibioticaresistentie wil zeggen dat bacteriŽn door het antibioticum niet meer geremd worden in hun groei, hoewel je toch de maximaal te verdragen dosis inneemt!


Hoe kunnen antibiotica resistent worden?

Door voortdurend in contact te komen met minimale hoeveelheden antibiotica kunnen bacteriŽn resistent worden.

Antibiotica maken geen onderscheid tussen de ongevaarlijke, natuurlijk voorkomende (deze noemen we commensalen) en de ziekteverwekkende bacteriŽn. Ze maken alleen een onderscheid tussen gevoelige bacteriŽn (die vernietigd worden) en ongevoelige bacteriŽn die overleven. Zo ontstaat geleidelijk aan resistentie.

Commensalen die gevoelig zijn voor antibiotica zullen afsterven. De vrijgekomen plaatsen worden snel vervangen door sterkere, resistentere bacteriŽn. Zo worden we drager en kunnen we ze overdragen aan onze omgeving.


Waardoor wordt resistentie veroorzaakt?

Resistentie wordt vooral bevorderd door het massaal onnuttig en onterecht gebruik van antibiotica.

Resistentievorming wordt bevorderd door een te lage dosering van de toegediende antibiotica en door het niet correct innemen van de antibiotica. Hierdoor kunnen de minst gevoelige bacteriŽn blijven doorgroeien of recupereren.


Hoe moet ik mijn antibioticum nemen?

Gebruik uw antibioticum steeds zoals uw arts het heeft voorgeschreven, d.w.z.: de verpakking moet meestal leeggenomen worden. Respecteer steeds het aantal innamen. Breng de restjes terug naar de apotheker.


Wat met koorts?

Antibiotica hebben geen enkel direct effect op koorts.

Bij koorts kan je koortswerende medicatie nemen.


Wat met keelpijn?

Keelpijn wordt meestal veroorzaakt door een virus. Antibiotica hebben geen enkel effect tegen virussen. Wees dus niet verwonderd als uw arts bij keelpijn geen antibioticum voorschrijft: dit helpt niet en u zal er ook niet sneller door genezen.

Meestal geneest keelpijn spontaan na enkele dagen.

Om de pijn te verzachten kan u eventueel een pijnstiller nemen.

Raadpleeg uw arts wanneer:

 • er na 5 dagen geen verbetering optreedt
 • er hoge koorts (< 38įC) is na drie dagen
 • indien u moeilijk kunt slikken
 • Voor elk kind jonger dan 2 jaar
 • u ongerust bent

Wat met hoest?

Bovenste luchtweginfecties (bronchitis, verkoudheid, griep) gaan meestal gepaard met hoesten.

De meeste luchtweginfecties worden door virussen veroorzaakt. Antibiotica zijn in dit geval zinloos en helpen je niet om sneller te genezen.

Meestal genezen luchtweginfecties spontaan.

Bij een storende hoest kan een volwassene eventueel een hoestmiddel innemen. Gebruik dit echter nooit bij jonge kinderen.

Raadpleeg uw arts wanneer:

 • de hoest echt hinderlijk is
 • u zich erg ziek voelt
 • u langer dan 3 dagen meer dan 38įC koorts heeft
 • u aanhoudende pijn op de borst heeft
 • u moeilijk kunt ademen
 • u ongerust bent

Wat met oorpijn?

Oorontstekingen bij kinderen jonger dan 3 jaar zijn zeer frequent. Wanneer uw kind klaagt over hevige pijn in het oor, kan u een pijnstiller geven;

Gebruik geen oordruppels: ze zijn zinloos en kunnen zelfs gevaarlijk zijn.

Meestal genezen oorontstekingen na enkele dagen spontaan. Antibiotica zijn daarom meestal niet nodig.

Raadpleeg uw arts wanneer:

 • het kind jonger is dan zes maanden
 • het zeer hevige pijn heeft
 • het kind voortdurend ernstig ziek of suf is, of rode huidvlekjes vertoont
 • uw kind niet goed hoort
 • u ongerust bent